Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες"

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30 Οκτωβρίου 2023
 
 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες", 2023-2024

Έντυπο αίτησης για το ΠΜΣ "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες", 2023-2024

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (“Digital Culture, Smart Cities, IoT (Internet of Things) and Advanced Digital Technologies”) του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλη την Ελλάδα για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Οκτωβρίου 2023.
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις (Τracks) :
  1. «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture».
  2. «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies».
  3. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies».
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις ως μέλη της Eρευνητικής Oμάδας της Έδρας UNESCO «Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources» που έχει απονεμηθεί στο Εργαστήριο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Π.Μ.Σ.
 
Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται δια ζώσης για τους φοιτητές εντός Αττικής, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα και σε φοιτητές εκτός Αττικής να το παρακολουθήσουν από απόσταση.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2023. Οι ώρες διδασκαλίας είναι από 18:00 έως 21:00. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022.

Το ΠΜΣ στοχεύει να εφοδιάσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, με ένα κοινό υπόβαθρο, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν, να παράγουν γνώση, εξελίσσοντας τις πόλεις μας στη μετάβαση για την ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες δεξιότητες συνδέοντας τον Πολιτισμό με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, αλλά και τις Έξυπνες Πόλεις με την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τις Πράσινες Πόλεις, την Ενέργεια με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, καθώς και την ενσωμάτωση των Νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών στο σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον, δημιουργώντας ένα Σύγχρονο Οικοσύστημα.

Αυτή η διεπιστημονικότητα (από την Πληροφορική, στον Πολιτισμό και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, από την Αρχαιολογία και την Αρχιτεκτονική στις Νομικές Επιστήμες, από το Χωροταξικό Σχεδιασμό, στις Σύγχρονες Τεχνολογίες) είναι απαραίτητη, δίνοντας ευκαιρία στους επιστήμονες, στους νέους, να δημιουργηθεί μια κοινή βάση επικοινωνίας επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται και με τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
 
Το Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση απευθύνεται σε αποφοίτους (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά): Τμημάτων/Σχολών
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μηχανικών, Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολεοδόμων, Φιλοσοφικής Σχολής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Παιδαγωγικών, Θεολογικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών - Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Νομικών Επιστημών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Πολιτισμού - Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Συντηρητών
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ιστορικών και Αρχαιολόγων, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, Διοίκησης - Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων και αποφοίτους άλλων τμημάτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής (η ανωτέρω λίστα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε για κάθε Ειδίκευση/Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cs.unipi.gr/dcsciot
 
Κατευθύνσεις:

Η Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Ψηφιακός Πολιτισμός» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, θετικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού και διασφαλίζει τη χάραξη και τη διαμόρφωση νέας ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό. Προωθεί τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στη χώρας μας, αναδεικνύοντας νέους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησης των πολιτισμικών οργανισμών στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων είναι η
μοντελοποίηση με 3Δ γραφικά, η εφαρμογή τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Worlds), οι κινητές επικοινωνίες, οι τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία σημάτων και πολυμέσων, με τελικό σκοπό τη βέλτιστη ψηφιακή διαχείριση, καταγραφή και επιμέλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και των πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού. Καθώς η χώρα μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα σε μια ήπειρο (Ευρώπη) που αποτελεί και η ίδια πολιτιστική υπερδύναμη, η ενίσχυση της
διεπιστημονικότητας θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ώθηση της σύγχρονης δημιουργίας.

Η Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να εργαστούν στο νέο ψηφιακό αστικό τοπίο, καθώς και να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «Έξυπνες Πόλεις» και την ανάλυση δεδομένων, οι οποίες συνδέονται με υποδομές, λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως οι έξυπνες μεταφορές, η ενέργεια, οι επικοινωνίες, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η κατασκευή, τα έξυπνα σπίτια, τις πράσινες πόλεις η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, η διοίκηση έξυπνων πόλεων, οι κινητές επικοινωνίες και το 5G, η υπολογιστική νέφους και τα δίκτυα παροχής περιεχομένου, τα smart grids, η έξυπνη πολιτιστική κληρονομιά, η έξυπνη υγεία, η έξυπνη γεωργία, η έξυπνη ψηφιακή υποδομή, ο αστικός σχεδιασμός έξυπνων πόλεων, η προστασία της ιδιωτικότητας - ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων, η έξυπνη διαχείριση ενέργειας και το σύγχρονο οικοσύστημα. Στοχεύει επίσης στην παροχή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση πολύπλοκων αστικών ζητημάτων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης μιας ασφαλούς και βιώσιμης πόλης, τη διακυβέρνηση της πληροφορίας και συμμόρφωση, την επιχειρηματικότητα, στον σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργικών και αποτελεσματικών μεθόδων εξοικονόμησης πόρων, καθώς και στη πολιτική προστασία και την έξυπνη διαχείριση καταστροφών.

Η Ειδίκευση / Κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, αλλά κυρίως από τους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, πληροφορικής και μηχανικών να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις για τη σχεδίαση, διαχείριση και υποστήριξη νέων υπηρεσιών στις ΙοΤ πλατφόρμες, τη διαχείριση πολύπλοκων έργων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, να παρέχει την τεχνογνωσία στο σχεδιασμό των αλληλεξαρτώμενων ΙοΤ συστημάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες της ψηφιακής πόλης, των έξυπνων σπιτιών, τις πράσινες πόλεις, τις μεταφορές, της ασφάλειας πληροφοριών δημοσιών υπηρεσιών και συστημάτων και την εφαρμογή της τεχνολογίες Blockchain, των ψηφιακών επικοινωνιών, των κινητών επικοινωνιών και του 5G, της υπολογιστικής νέφους και των δικτύων παροχής περιεχομένου, του πληθοπορισμού, της κοινωνικής δικτύωσης και των σημασιολογικών τεχνολογιών, τα smart grids, την ενέργεια, την παροχή υπηρεσιών, τις έξυπνες ψηφιακές υποδομές, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη συστημάτων διακυβέρνησης, edge υπολογιστικής, την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας - ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων, την αντιμετώπιση διαδικτυακών εισβολών, την προστασία των συσκευών από επιθέσεις, την διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των συσκευών.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να εργαστούν στη Δημόσια Διοίκηση, Δήμους, Περιφέρειες, τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, σε μια σειρά εμπλεκομένων φορέων του Πολιτισμού και Τουρισμού, σε τμήματα R&D σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε εταιρίες που ασχολούνται με την καινοτομία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική και επιχειρηματικότητα σε θέματα έξυπνων πόλεων, ψηφιακού πολιτισμού, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διαχειριστών δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, των ρυθμιστικών αρχών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης, τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε υφιστάμενους οργανισμούς, να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις απαραίτητες για τομείς όπως Τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, καθώς και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικό Επίπεδο, καθώς και να ξεκινήσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις.
 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην γραμματεία του Π.Μ.Σ., ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email dcsciot@unipi.gr, καθώς και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

• Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.: http://www.cs.unipi.gr/dcsciot/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων»).
• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).*
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει  η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
• Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου (προαιρετικά).
• Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου (προαιρετικά).
• Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (προαιρετικά).
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
• Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
• Δύο Συστατικές Επιστολές (Μπορούν να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία ή μέσω email).

* Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών» από τη Γραμματεία.
 
* Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής καλούνται να υποβάλλουν μέσω email στο dcsciot@unipi.gr, είτε πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), είτε τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής μαζί με την αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση τόπου σπουδών, ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500 €/εξάμηνο (3 εξάμηνα φοίτησης) και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με βάση το νόμο ένα ποσοστό φοιτητών έχουν δικαίωμα για απαλλαγή διδάκτρων, εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μεταπτυχιακού "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες" http://www.cs.unipi.gr/dcsciot ή να επικοινωνήσετε μέσω email dcsciot@unipi.gr ή τηλεφωνικά 210–4142451

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:
1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%).
2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
3. Συστατικές επιστολές (10%).
4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβανονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%).
6. Συνέντευξη (30%).
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 30 Οκτωβρίου 2023 στον διαδικτυακό τόπο https://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο τους στο email dcsciot@unipi.gr. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80 , Πειραιάς 18534
2ος όροφος Γραφείο 208 
Φαξ  210-414 2264
Τηλ.:(Καθημερινά 12:00-14:00 & 16:00-18:00): +30 210 4142451, +30 6988519030
Facebook Page (Π.Μ.Σ.): https://www.facebook.com/dcsciot

Facebook Page (Κατεύθυνση Ψηφιακός Πολιτισμός): https://www.facebook.com/digital.culture.unipi
Facebook Page (Κατεύθυνση Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες): https://www.facebook.com/smart.cities.unipi
Facebook Page (Κατεύθυνση Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες): https://www.facebook.com/iot.unipi
 

ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
tel: +30 2104142451 email: dcsciot@unipi.gr

© 2018-2024 Π.Μ.Σ. "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες"