ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

Το  Πανεπιστήμιο Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies»).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις (Τracks) :

  • Ψηφιακός Πολιτισμός / Digital Culture
  • Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies
  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies

Το Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Το ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους νέους που θέλουν να παραμείνουν μπροστά στην αλλαγή προς το ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στο νέο πολυδιάστατο τεχνολογικό περιβάλλον.

Με έμφαση στον ψηφιακό #πολιτισμό και τις #έξυπνες, #βιώσιμες και #πράσινες #πόλεις, οι φοιτητές θα μάθουν για τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες που διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Θα αποκτήσουν επίσης πρακτική εμπειρία δουλεύοντας με κορυφαία εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία και στην αγορά.

Η συμμετοχή στο ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες, επιτρέπει στους αποφοίτους του να αναλάβουν πρωτοποριακούς ρόλους στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έξυπνων λύσεων για προκλήσεις όπως η #βιωσιμότητα, η #ασφάλεια και η #ποιότητα ζωής στις πόλεις η #διαχείριση της πληροφορίας, η #προστασία των δεδομένων και η ψηφιακή #επικοινωνία και ανάπτυξη ψηφιακού #πολιτιστικού #περιεχομένου.

Με την εγγραφή τους , οι πτυχιούχοι του Προγράμματος μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είναι έτοιμοι για μία λαμπρή πορεία στον κόσμο της τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακό Ψηφιακός Πολιτισμός - Digital Culture μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς όπως οι μέσα ενημέρωσης, η ψηφιακή εκπαίδευση, ο πολιτιστικός τομέας και οι ψηφιακές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τους ως εξειδικευμένους επαγγελματίες στον ψηφιακό τομέα.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακό Έξυπνες Πόλεις - Smart Cities και Μεταπτυχιακό Διαδίκτυο των Πραγμάτων IoT & Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες έχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς μπορούν να εργαστούν σε κυβερνητικούς φορείς και τοπικές αυτοδιοικήσεις ως σύμβουλοι ή επικεφαλής έργων έξυπνων πόλεων, συμβάλλοντας στον #σχεδιασμό και την #υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες τεχνολογίας και #καινοτομίας, αναλαμβάνοντας ρόλους στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη IoT συσκευών και πλατφορμών για έξυπνες πόλεις.

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες σε ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημαϊκούς φορείς, όπου μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να συνεισφέρουν στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα των έξυπνων πόλεων και του IoT.

Τέλος, όλοι οι απόφοιτοι μπορούν να ανοίξουν τον δικό τους δρόμο ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι και επιχειρηματίες, προσφέροντας τις γνώσεις τους.

Με τη δυνατότητα online παρακολούθησης, το πρόγραμμα προσφέρει ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα και την τοποθεσία των σπουδαστών, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν αυτήν τη μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης και εξειδίκευσης από οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ συμμετέχουν ως μέλη της Eρευνητικής Oμάδας στις δράσεις της Έδρας #UNESCO «Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources» που έχει απονεμηθεί στο Εργαστήριο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Π.Μ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 16 Σεπτεμβρίου 2024


Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
Email: dcsciot@unipi.gr
http://www.cs.unipi.gr/dcsciot, https://www.facebook.com/dcsciot,
#MSc #smartcities #Iot #digitalculture #greencities #hybrid #onlinelectures

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδίκευση απευθύνεται σε αποφοίτους: Τμημάτων/Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μηχανικών, Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολεοδόμων, Φιλοσοφικής Σχολής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Παιδαγωγικών, Θεολογικής, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών - Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Νομικών Επιστημών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Πολιτισμού - Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ιστορικών και Αρχαιολόγων, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης - Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Φυσικών, Μαθηματικών, Χημικών, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων και αποφοίτους άλλων τμημάτων), καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής (η ανωτέρω λίστα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική) (περισσότερες πληροφορίες για κάθε ειδίκευση κατεύθυνση μπορείτε να βρείτε στο http://www.cs.unipi.gr/dcsciot ).

ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
tel: +30 2104142451 email: dcsciot@unipi.gr

© 2018-2024 Π.Μ.Σ. "Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες"